მარიკა სიხარულიძე

ქართული, როგორც მეორე ენა (მასწავლებლის წიგნი + CD) XII-დონე

წელი: 2013

book

მაია მელიქიძე ...

ქართული, როგორც მეორე ენა (მოსწავლის რვეული) XII-დონე

წელი: 2013

book

მაია მელიქიძე ...

ქართული, როგორც მეორე ენა (მოსწავლის წიგნი) XII-დონე

წელი: 2013

book

მარიკა სიხარულიძე

ქართული, როგორც მეორე ენა (მასწავლებლის წიგნი + CD) XI-დონე

წელი: 2013

book

მაია მელიქიძე ...

ქართული, როგორც მეორე ენა (მოსწავლის რვეული) XI-დონე

წელი: 2013

book

მაია მელიქიძე ...

ქართული, როგორც მეორე ენა (მოსწავლის წიგნი) XI-დონე

წელი: 2013

book

მარიკა სიხარულიძე

ქართული, როგორც მეორე ენა (მასწავლებლის წიგნი + CD) X-დონე

წელი: 2013

book

მაია მელიქიძე ...

ქართული, როგორც მეორე ენა (მოსწავლის რვეული) X-დონე

წელი: 2013

book

მაია მელიქიძე ...

ქართული, როგორც მეორე ენა (მოსწავლის წიგნი) X-დონე

წელი: 2013

book

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

ორგანიზებული დანაშაული

წელი: 2014

book

თათია პაჭკორია ...

მხედველობის დარღვევის მქონე მოსწავლეების სწავლება

წელი: 2013

book

გიორგი გედენიძე

შესავალი თანამედროვე ფიზიკაში I მოდული

წელი: 2012

book

გიორგი გედენიძე

მასწავლებლის სარეკომენდაციო წიგნი I მოდული

წელი: 2012

book

გიორგი გედენიძე

შესავალი თანამედროვე ფიზიკაში II მოდული

წელი: 2012

book

გიორგი გედენიძე

მასწავლებლის სარეკომენდაციო წიგნი II მოდული

წელი: 2012

book

ნინო ტალახაძე

ეკონომიკა და სახელმწიფო

წელი: 2013

book

ნინო ტალახაძე

ეკონომიკა და სახელმწიფო (მოსწავლის წიგნი)

წელი: 2013

book

ჟოზეფინა გუგავა

მსოფლიო კულტურა (მასწავლებლის წიგნი)

წელი: 2012

book

ქეთევან კაკიტელაშვილი ...

მსოფლიო კულტურა (მოსწავლის წიგნი)

წელი: 2012

book

თათია პაჭკორია ...

სპორტი სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის

წელი: 2013

book

დამზადებულია ITDC-ს მიერ